Jordbrukets kretslopp
är böndernas drivkraft
En jordbrukare arbetar enligt årstidernas villkor och möjligheter.
– Man planterar ett frö, och ser hur det gror. Det ger mig drivkraft, berättar Tobias Dahlblom då han talar om sitt arbete som jordbrukare.
Kvarnfors gård
Pörtom
Kvarnfors gård
Grundades: Troligen i början av 1800-talet.
Areal: Ca 140 hektar, hönshus och lagerbyggnader.
Produktion: 23 000 ägg per dag, vete, korn och sockerbetor.
Tobias och Erica
Familj: 2 barn och 2 hundar.
Utbildning:
Tobias: Timmerman, lantbruksföretagare, merkonom, chaufför och allehanda kurser.
Erica: CNC operatör (yrkesexamen maskin & metall, verkstadsmekaniker) och yrkesexamen för företagare.
Tog över gården: 2002.
Bonde sedan:
Tobias: ”Antagligen sedan amningen upphörde, uppväxt i traktorhytten och har spenderat otaliga timmar sovandes på golvet i traktorn, resterande timmar i spannmålstorken och skogen”.
Erica: ”då vi tog beslutet att byta inriktning till hönshus”.

”Politikerna vill ha död på jordbruket med våld”

Det är i Pörtom som Erica och Tobias Dahlblom driver sitt jordbruk. Där odlar de spannmål och sockerbetor, men framför allt levereras därifrån ägg från frigående värphöns. De har i dag en så pass stor produktion att största delen av äggen körs till packeriet, medan resten säljs direkt till kunder och restauranger. Vid de olika REKO-ringarna runt om i den österbottniska trakten välkomnar Erica och Tobias det personliga mötet mellan producent och konsument.

Det är roligt att träffa kunder på REKO när man får positiv feedback, på samma gång som man får social samvaro, säger Erica.
Paret Dahlblom avvecklade sin kalkonproduktion 2012 på grund av slakteriets stränga regler. Med hönor kan de istället enligt egna villkor styra produktionen. Men först fick fähuset stå stilla i ett år, medan de upptog sökandet efter det bästa systemet för att driva en hönsgård. De besökte otaliga gårdar, både utanför och inom Finlands gränser, och Erica berättar att de valde sitt nuvarande system på grund av dess renlighet.

Läs mera om Kvarnfors gård och se fler bilder i magasinet.