Hellre bonde än jordbrukare

”Nog är man hellre bonde än jordbrukare”

”Hellre bonde än jordbrukare” är ett magasin som står upp för Finlands bönder. Med bilder och ord belyser magasinet deras utmaningar men även det som får bönderna att fullfölja deras uppdrag som landets främsta försörjare.

Här – på magasinets hemsida – har vi sammanfattat de samlade berättelserna från de finlandssvenska gårdarna som utgör magasinet. Hemsidans texter och bilder är menade att locka till vidare läsning och beskådning, men tar du det frivilliga beslutet att klicka på ”köp” kan vi lova att ett viktigt magasin kommer landa i din postlåda!

Bakom magasinet ligger nämligen avsikten att ge bönderna all ära de förtjänar – även om vi helst skulle ge dem det produktionspris de förtjänar. Genom att köpa magasinet stöder du en framtid med inhemska råvaror – på samma gång som du får ta del av livet på gårdarna varifrån din mat kommer.

Bonden behövs och så gör även ditt stöd för den finländska maten!

Bakom magasinets bilder och texter står fotografen Kasper Dalkarl och journalisten Ebba Håkans. Dess utgivare är SLC - som redan på 1990-talet etablerade sloganen ”Bonden behövs”.

“Bakom varje måltid finns alltid en bonde”