I skymningen arbetar månskensbonden
Förmånen att få höra till jordbrukarskrået är att man lär sig vikten av att alltid röra sig framåt. Man jobbar oavsett om det går bra eller dåligt. Så sammanfattar Anders Grannas arbetet på fälten och tillägger – med ett skratt – att han hellre är bonde än jordbrukare.
Ordet bonde klingar fint, och drivkraften bakom dess betydelse är enligt Anders det som får hans vardag att snurra.
Anders Grannas
Vörå
Gården
Grundades: För länge sedan men flyttades ut till nuvarande plats på 1960-talet.
Areal: 60 hektar åker plus skog.
Produktion: Nu övergång till ekologisk produktion, men tanken är att framöver odla spannmål som vete och havre. Även vall och baljväxter kanske tas in i växtföljden.
Anders Grannas
Familj: Sambo Jessica Aspfors och barnen Edvin och Minea.
Utbildning: Agrolog, yrkeslärare plus en del andra korta utbildningar.
Tog över gården: 2008.
Bonde sedan: ”För alltid, i en form eller en annan, på gott och ont. Mest på gott”.

”Marknaden för ekologiskt bara växer när konsumenterna blivit mera miljömedvetna”

Anders Grannas är en månskensodlare. Titeln betyder att jordbruket är mera av en livsstil och ger en del extra inkomst. Han är även agrolog och arbetar i dag som utbildningschef inom naturbruk vid Yrkesakademin i Österbotten. På hemgården i Vörå har det alltid funnits djur. Till en början hade man mjölkkor och på 70-talet övergick man till svin. Eftersom djurhushållning är väldigt tidskrävande avvecklade Anders svinfarmen för att ha mera tid för familjen – som nu består av två stora och två små.
I dag står spannmålsodlingen stilla i väntan på att gården ska bli ekologisk. Övergången från konventionellt gjordes med tanke på lönsamhet. Förutom att ekologiskt inbringar mer inkomst så innebär det även mindre utgifter. Eftersom jordbruket inte är så konkurrenskraftigt måste man alltid blicka framåt.

Marknaden för ekologiskt bara växer när konsumenterna blivit mera miljömedvetna, säger Anders.