Det lönar sig inte att gråta
över spilld mjölk
Vid en ladugård i Mörskom strövar korna fritt tillsammans med sin bonde Jesse Mårtenson. De är nyfikna djur och mjölkbonden vet hur man ska ta hand om både jord och kor.
Jesse Mårtenson
Mörskom
Grevnäs gård
Grundades: Sedan 1921 i släktens ägo.
Areal: 154 hektar i odling.
Produktion: 1,2 miljoner liter mjölk per år, och även kött och virke.
Jesse Mårtenson
Familj: Bor tillsammans med sin fru Karen Koho.
Utbildning: Landsbygdsföretagare samt agrolog.
Tog över gården: 2010.
Bonde sedan: ”Ser mig hellre som en lantbruksföretagare än en bonde, eftersom jag då gör klarare beslut”.

”Korna är våra kompisar och vi ger alla namn. Men de är främst vår inkomstkälla”

Jesse befann sig i Belgrad när föräldrarna ringde och frågade ifall han skulle bli delägare i gården. Planerna om generationsväxling var inte främmande, men förfrågan kom många år tidigare än väntat. Trots det oväntade tidsschemat valde Jesse ändå att tacka ja. Föräldrarna skulle fortsätta att arbeta på gården, och omfördelningen av ansvaret skulle ske passligt nog i tid för nya investeringar.

De första tre åren gick mycket tid åt att pröva sig fram. De äldres kunskap är a och o inom jordbruk, men jag har även samlat ny kunskap via kurser, säger Jesse.
För en bonde är orken och lönsamheten de faktorer som inverkar mest på den psykiska hälsan. Jesse berättar att på deras gård försöker han och föräldrarna att arbeta rimligt mycket, och semestrar tas ut för återhämtning. Visst överstiger mängden arbetstimmar det normala, men Jesse säger att de undviker att bosätta sig i ladugården.

Läs mera om Jesse Mårtenson och se fler bilder i magasinet.